Välkommen till

RoMo Konsulter är byggkonsultbolaget med kunden i fokus. Vi utför projektering och entreprenadbesiktningar med inriktning på utvändiga arbeten men även övriga uppdrag inom bygg. Vi erbjuder även professionell projektledning från upphandling till slutbesiktning med Ert bästa för ögonen. Vårt upptagningsområde är hela Mälardalen med Stockholm som bas. Inget uppdrag är för litet eller för stort.
Vi tar även uppdrag som KA (Kontrollansvarig enligt PBL).
Vi är certifierade av RISE inom entreprenadbesiktning samt Kontrollansvarig enligt PBL

KA

Vi erbjuder Er hjälp med Kontrollansvarig med Behörighet K. Enligt lag skall en Kontrollansvarig anlitas för upprättande av förslag till kontrollplan när Ert projekt kräver bygglov eller bygganmälan och byggnadsnämnden i Er kommun beslutar om att en Kontrollansvarig är nödvändig. Vi är certifierade av RISE och medlem i SBR, Sveriges Byggingenjörers Riksförbund, samt i SBR:s KA-grupp.
Kontakta oss

Projektledning

Behöver ni en kunnig projektledare med över 20 års erfarenhet av att leda projekt från början till slut är vi rätt företag. Vi är med under hela projektet och kan vara behjälpliga med allt från upphandling, kontraktsskrivning, projektledning, ekonomisk uppföljning mm.
Kontakta oss

Projektering

Vi är behjälpliga när det gäller statusbesiktningar och projektering. Vi har ett stort kontaktnät när det gäller alla discipliner (vvs, el, brand mm). Vår specialitet är dock utvändigt såsom fasader, fönster, balkonger och tak. Vi upprättar förfrågningsunderlag i form av tekniska beskrivningar, Administrativa Föreskrifter, inbjudningsbrev mm.
Kontakta oss

Entreprenadbesiktning

När Er entreprenad är färdigställd och en entreprenadbesiktning skall utföras vänder ni Er till oss för en opartisk besiktning. Vi är certifierad besiktningsman som borgar för kvalitet och opartiskhet. Vi är medlemmar i SBR, Sveriges Byggingenjörers Riksförbund samt medlem i SBR:s entreprenadbesiktningsgrupp. Vi utför alla former av besiktningar (förbesiktning, slutbesiktning, efterbesiktning, garantibesiktning mm).
Kontakta oss